Water Aid

Tha Clas 3 air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn water aid agus nach eil uisge glàn a h-uile duine san t-saoghail.  Fhuair iad cothrom a bhith a’ lorg a-mach de cho duilich sa tha e a bhith a’ toirt uisge ann am bucaid airson mìle gun a bhith uisge sam bith a dhòrtadh! Primary … More Water Aid

Bitheagan / Germs

Bha clas 3 ag ionnsachadh mu dheidhinn bitheagan agus de cho furasta sa tha iad a’ gluasad.  Chleachd sinn glitter a bhith a’ sealltainn cuin a bhios bitheagan a’ gluasad bho dhaoine gu daoine.  ‘S urrainn dhaibh ag ràdh cuin a bhios e cudromach a bhith a’ glanadh na làmhan againn. Primary 3 were learning about … More Bitheagan / Germs

Cafaidh Dìneasar!

Seo dealbhan bhon chafaidh dìneasar a rinn sinn aig deireadh teirm 3.  Mòran taing dhuibh uile airson tighinn agus a’ gabhail pàirt.  Thog sinn airgead airson an eco fund againn – taing mhòr! Bha tòrr spòrs aig a’ chlas agus rinn iad sgoinneil a’ sealltainn an obair chruaidh a rinn iad leis a’ chuspair seo. … More Cafaidh Dìneasar!

Uighean Dìneasar!

Seo dealbhan air clas 3 a’ dèanamh na h-uighean dìneasar a dh’ith sibh aig a’ chafaidh againn teirm sa chaidh.  Bha iad cho math aig èisteachd agus rinn iad uighean gu math blasta! Here are pictures of primary 3 making the dinosaur eggs you ate at our cafe last term.  They were very good at … More Uighean Dìneasar!